SSR GT2 SBC(슈퍼블랙크롬) 제칠 민트급 휠 판매합니다.


휠밸런스 아주 잘나오고 거의 모셔뒀던 휠이기 때문에 상태가 아주 좋습니다


판매완료

KakaoTalk_20180904_005003563.jpg

 

KakaoTalk_20180904_005003977.jpg

 

KakaoTalk_20180904_005004351.jpg

 

KakaoTalk_20180904_005006784.jpg

 

KakaoTalk_20180904_005004729.jpg

 

KakaoTalk_20180904_005005208.jpg

 

KakaoTalk_20180904_005005687.jpg

 

KakaoTalk_20180904_005006220.jpg